Čo je ďalšie vzdelávanie a prečo je dôležité?

Čo je ďalšie vzdelávanie a prečo je dôležité?

V našom svete preťaženia informáciami je otázkou, čo je ďalšie vzdelávanie? je veľmi častý. V závislosti od jednotlivca a situácie to môže znamenať aj rôzne veci, ktoré sa pohybujú naprieč celým vzdelávacím spektrom.

Obsah

  1. Čo je ďalšie vzdelávanie?
  2. Prečo je ďalšie vzdelávanie dôležité?
  3. Rozvíjajte postoj vďačnosti za ďalšie vzdelávanie
  4. Záverečné myšlienky
  5. Chcete sa dozvedieť viac o ďalšom vzdelávaní?

Čo je ďalšie vzdelávanie?

Ďalšie vzdelávanie je všeobjímajúci pojem, ktorý popisuje rôzne formálne a informálne vzdelávacie činnosti a metódy.

Napríklad na jednom konci spektra máme kurzy a certifikácie, ktoré vám umožnili ďalej rozvíjať svoje schopnosti a vedomosti v konkrétnych oblastiach vašej kariéry alebo povolania. Na druhom konci spektra máme oveľa jednoduchšie činnosti, ako je čítanie alebo účasť na seminároch, ktoré môžete tiež veľmi efektívne využiť na ďalšie vzdelávanie.Tu neexistuje správna alebo nesprávna možnosť. Skutočným cieľom je prísť na to, ktorá možnosť vám najlepšie vyhovuje a ako ju môžete použiť vo svojom každodennom živote.Na konci samovzdelávania je vaša snaha o získanie vedomostí alebo rozvoj schopností.

Majte na pamäti, že ďalšie vzdelávanie sa pohybuje od získania požiadaviek na ďalší krok v profesionálnom živote až po štúdium a výskum založený na vašich záujmoch.V priebehu celého procesu výučby si začíname osvojovať myšlienku, že sa môžeme učiť iba od autoritných osobností, ako sú napríklad ľudia s príslušnými oprávneniami a oceneniami alebo tí, ktorí majú titul učiteľ alebo profesor.

Toto je zastaraný názor, najmä vzhľadom na súčasný svet, kde už má väčšina ľudí prístup k toľkým relevantným informáciám na konci svojich prstov.Od každého a od každej skúsenosti, ktorú máte vo svojom živote, sa dá niečo naučiť. Aby ste sa však týchto lekcií mohli chopiť, musíte ich najskôr oceniť. Reklama

Predstavte si tento scenár:

Kráčate po ulici vo svojom domovskom meste a niekto vám zastaví, aby ste sa rýchlo porozprávali. Myslíte si však, že ste zaneprázdnení, takže sa im vyhýbate. Toto je bohužiaľ častý jav pre veľa jednotlivcov.

Ak idete okolo a myslíte si, že ste lepší ako ostatní ľudia, alebo akoby ste boli príliš zaneprázdnení, aby ste si na ne našli čas, zmeškáte mnoho potenciálne dôležitých lekcií.

Preto je vďačný postoj čoraz dôležitejší. Ak sa dokážeme naučiť zaujať postoj vďačnosti, staneme sa vnímavejšími pre lekcie okolo nás.

To nám umožňuje lepšie odpovedať na otázku, ktorú sme začali:

Čo je to ďalšie vzdelávanie?

to je byť otvorený príležitostiam, ktoré nám ponúka vesmír, aby sme sa mohli naďalej učiť.

Predstavte si, že by ste si mohli nielen uchovať to, čo ste sa každý deň učili, ale aj na nich stavať. Popremýšľajte, aký dopad by to malo na váš život.

Prečo je ďalšie vzdelávanie dôležité?

Teraz, keď lepšie chápeme odpoveď na dve vyššie spomenuté otázky, je čas diskutovať o tom, prečo sú všetky tieto skutočnosti dôležité.Reklama

Ak totiž nepochopíme, prečo je ďalšie vzdelávanie dôležité, je pravdepodobnejšie, že stratíme motiváciu, čo je prekážka, ktorej by sme sa najradšej vyhli.[1]

Zhoda s profesionálnymi normami

Pre odborníkov a pracovníkov, od ktorých sa vyžaduje, aby držali krok s najnovšími vedomosťami a zručnosťami, je potreba ďalšieho vzdelávania úplne jasná. Tento typ vzdelávania im umožňuje dodržiavať zákony, normy a certifikácie, ktoré im umožňujú zostať licencovanými a pracovať v rámci svojej profesie.

Tieto príležitosti potrebujú na začatie kariéry v oblasti svojho záujmu. Ďalšie vzdelávanie im umožňuje získať vyššiu kvalifikáciu, aby mohli v rámci svojej profesie postúpiť na vyššiu úroveň a získať viac príjmu, slobody alebo zodpovednosti.

Dozviete sa viac o tom, čo vás zaujíma

Pre ostatných jednotlivcov má však ďalšie vzdelávanie ďalší význam. Ďalšie vzdelávanie umožňuje ľuďom dozvedieť sa viac o veciach, pre ktoré sú nadšení.

Tento vplyv sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi. Neustále vzdelávanie sa vám môže poskytnúť potrebnú sebadôveru a poslúži ako základ pre ďalší krok, ktorý chcete v danej oblasti vedomostí podniknúť.

Ľudia si niekedy ešte nie sú plne vedomí svojich životných vášní. Čítanie tohto článku vám pomôže nájsť ten váš: Ako nájsť a rozvíjať svoje vášne .

Príležitosti na stretnutie s ľuďmi

Ďalším významom kontinuálneho vzdelávania je, že predstavuje príležitosť stretnúť sa s inými ľuďmi. Vo svete, ktorý kladie veľký dôraz na širokú sociálnu sieť, je ďalšie vzdelávanie veľmi užitočné. Aj keď vo svojom odbore iba získavate nových priateľov, môže to mať významný vplyv na vašu cestu k vzdelaniu.

Nakoniec a možno najdôležitejším dôvodom je, že ďalšie vzdelávanie vám umožňuje spoznávať veci, na ktoré máte vrodenú zvedavosť. Umožňuje vám začať sa venovať svojim vášňam a nasmerovať sa do budúcnosti, ktorú by ste radi priviedli do reality.

Rozvíjajte postoj vďačnosti za ďalšie vzdelávanie

Teraz prejdime od našej pôvodnej otázky, čo je ďalšie vzdelávanie? ako rozvíjame postoje vďačnosti? na krátku chvíľu.Reklama

V nasledujúcej časti rýchlo preskúmame, prečo je to dôležitá súčasť našej odpovede na prvú otázku.

Existuje niekoľko spôsobov, ako začať pracovať na zosobňovaní postoja vďačnosti, a môžete si zvoliť a zvoliť postoje, ktoré vo vás najviac rezonujú.

Tu je niekoľko príkladov, ktoré môžete zvážiť:

1. Nájdite si čas na meditáciu

Meditácia je jedným zo spôsobov, ako môžu ľudia v sebe začať rozvíjať viac vďačnosti. Na prvý pohľad sa to môže javiť ako neintuitívne. Ako si však z ničoho nevyvinie vďačný prístup? Máte pravdu, nie je.

Dostáva nás však do veľkého priestoru, ktorý nás povzbudzuje, aby sme si viac uvedomovali svoje každodenné postupy a aby sme boli vnímavejší k vďačnosti.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o meditácii, môže vám pomôcť tento rýchly sprievodca: 5-minútový sprievodca meditáciou: kdekoľvek a kedykoľvek.

2. Prejavte svoju vďačnosť ústne

Ďalším priamym spôsobom, ako začať rozvíjať postoj vďačnosti, je začať o tom viac hovoriť a vyjadrovať svoju vďačnosť. Môžete to niekomu prejaviť tak jednoducho, ako keď vám otvára dvere. Poďakovanie znamená pre vás a ostatných dlhú cestu.

Vďaka vďačnému konaniu začnete mať tieto emócie pravidelnejšie, ktoré sa môžu nakoniec integrovať do vašich bežných činov.

3. Vytvorte denník dennej vďačnosti

Ďalšou metódou je vedenie denníka vďačnosti. Toto prináša vašu vďačnosť z vašej mysle do vášho externého prostredia, kde si môžete efektívnejšie predstaviť, za čo ste vďační.Reklama

Povedzme napríklad, že ste vďační za svoju rodinu. Keď vám nabudúce bude liezť na nervy, prečítajte si denník, aby vám viac pripomínalo, ako ste za ne vďační, aj keď vás rozčuľovali.

Celkovo tieto aktivity vnášajú do myslenia vnímavosť k lekciám okolo vás, aby ste ich mohli úplne vstrebať a vyrásť z nich lepší človek.

Ak máte radi ďalšie tipy, ako rozvíjať prístup vďačnosti, pozrite si tento článok: 40 jednoduchých spôsobov, ako precvičiť vďačnosť

Záverečné myšlienky

Dúfajme, že teraz máte po prečítaní tohto článku lepšiu odpoveď na otázku ďalšieho vzdelávania.

Teraz by ste už nemali chápať iba to, čo je to postoj vďačnosti, ale aj to, ako ho môžete začať rozvíjať vo svojom vlastnom živote. Dúfajme, že prostredníctvom tohto úsilia sa budeš pripravovať na to, aby si viac vnímal nové študijné skúsenosti vo svojom každodennom živote a nikdy ti neunikla ďalšia príležitosť rásť ako jedinec.

Nakoniec by ste teraz mali poznať dôležitosť neustáleho vzdelávania, a to z profesionálneho aj osobného hľadiska. Vďaka tomu môžete skutočne vziať svoj život kamkoľvek chcete, a stať sa akýmkoľvek typom človeka, ktorým si prajete stať.

Vaša budúcnosť je vo vašich rukách.

Chcete sa dozvedieť viac o ďalšom vzdelávaní?

Odporúčaný fotografický kredit: Clay Banks cez unsplash.com

Odkaz

[1] ^ MIERA: Dôležitosť ďalšieho vzdelávania